Betingelser for aftaler om udførelse af vores arbejde

 1. Betingelsernes anvendelsesområde

1.1. Betingelser for aftaler om udførelse af arbejde gælder for alle givne tilbud, ordrer og andre lignende aftaler, medmindre andet er aftalt på skriftlig vis.

 

 1. Aftalernes form

2.1. Alle de aftaler, der handler om udførelse af vores arbejde, skal skriftligt imellem parterne. Som køber kan du altid få specificeret skriftligt tilbud, inden vi går i gang med arbejdet.

 

 1. Før Indlevering af emner

3.1. Medmindre andet er aftalt, indleveres alle emner adskilt.

3.2. Erling Larsen Industrilakering ApS kan ikke stilles til ansvar for, hvordan tidligere udført male og lakerings arbejde på emnet, har indflydelse på holdbarheden af Erling Larsen Industrilakering ApS påførte maling eller lak, når aftalen med Erling Larsen Industrilakering ApS, ikke indeholder en fuldstændig fjernelse af tidligere udført male og lakerings arbejde. Vi vil dog altid gøre vores bedste.

3.3. Erling Larsen Industrilakering ApS kan ikke stilles til ansvar for hvordan tidligere påført maling eller lak kan påvirke vores påførte maling eller lak. Vi sliber overfladen af, så ny maling kan påføres, men kan ikke stå til ansvar for hvordan tidligere påført maling, vil reagere.

3.3. Erling Larsen Industrilakering ApS tager ikke stilling til, hvorvidt det kan betale sig at sprøjtemale eller sprøjtelakerer emnet. Vi står til rådighed for professionel hjælp og vejledning.

3.4. Erling Larsen Industrilakering ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle meromkostninger grundet misfarvninger af den, af Erling Larsen Industrilakering ApS påførte maling, hvis det, der ligger til grund for misfarvningen, befinder sig i emnet, eller i en tidligere påført overfladebehandling på emnet, der, grundet ingen aftale herom, ikke er fjernet af Erling Larsen Industrilakering ApS før påføring af maling.

 

 1. Farvetilpasning og -variation

4.1. Erling Larsen Industrilakering ApS laver ikke farvetilpasning. Alle vores farver tones, hvis muligt, efter tonerecept fra vores leverandører. Hvis ikke det kan lade sig gøre, bestilles færdigtonet lakfarve fra leverandøren.

4.1.1. Til dig, der gerne vil have en mere nøjagtig farvetilpasning, skal du indlevere en farveprøve, der kan sendes til leverandøren, der herefter tilpasser farven.

4.1.2. Farvetilpasning efter farveprøver, der ikke er givet som malet prøve, men som stof, trykfarve eller lignende, kan ikke udføres, så de har helt samme farve som prøven, men kun tilnærmes.

4.1.3. Der fremsendes ikke opsprøjtet farveprøve til kontrol hos køber, medmindre vi aftaler andet.

4.2. Erling Larsen Industrilakering ApS betragter alle farvesystemer og farvekort som vejledende og kan ikke stilles til ansvar for mindre afvigelser i nuance og glans, når de lakerede emner sammenlignes med farvekort og lignende.

4.2.1. Produkter af forskelligt fabrikat, forskellige type eller glans kan der, selv om farvenummer er identisk, forekomme nuanceforskelle.

 

 1. Kvalitet

5.1. Erling Larsen Industrilakering ApS arbejder ud fra nogle standardkvaliteter, der er beskrevne i vores salgsmateriale som en samling behandlinger, der tilsammen danner et behandlingsmønster. Hvis ikke andet er aftalt, udføres arbejdet i henhold til disse standarder.

5.2. Alt vores arbejde er udført som håndværk, ikke på maskine. Derfor vil resultatet afhænge af udgangspunktet og behandlingsmønsteret. Små unøjagtigheder vil kunne findes i overfladen.

5.3. Vær opmærksom på at tokomponent PUR lak og maling ikke kan tåle slibende rengøringsmidler.

5.4. Hvis emnerne bliver udsat for vand vedvarende, kan det trænge ned i træet, og derved lave skader i lakeringen.

5.5. Der tages forbehold for lakeringens holdbarhed ved spartling og overlakering af konstruktionssamlinger. Hvis samlingen giver sig, er der stor risiko for at malingen revner.

 

 1. Information

6.1. Erling Larsen Industrilakering ApS bestræber sig altid på, at information til dig som købet er fyldestgørende, til stede til tiden, troværdig og relevant. Hjælp os meget gerne med gode spørgsmål.

 

 1. Tilbud og Ordre

7.1. Vores tilbud afgives skriftligt og altid uforpligtende for køber.

7.2. Hvis ikke andet er aftalt, gælder tilbuddet i 3 måneder.

7.3. Emner og tillægsarbejde specificeres i tilbud og ordre i antal. Ved indlevering af emner kontrolmåles disse. Eventuelle afvigelser i antal vil blive justeret.

7.4. Alle tilbud og ordrer er specificerede og derfor er det udelukkende dette der udføres. Dog vil vi altid gerne give en god oplevelse, så ring og snak med os.

 1. Pris, levering og forsinkelse

8.1. På alt salgsmateriale vil det fremgå om priserne er med eller uden moms. På tilbud, ordre og faktura er stykpriser altid uden moms. Moms specificeres på totalbeløbet.

8.3. Alle leveringsdatoer afgivet af Erling Larsen Industrilakering ApS skal betragtes som ”forventede” leveringsdatoer. Alt arbejde, der udføres, gennemgår en kvalitetskontrol. Hvis vores kontrol ikke finder, at arbejdet lever op til den definerede kvalitetsstandard, foretages en omlakering, hvorfor leveringsdatoen rykkes frem. Vi ønsker at levere kvalitetsgodkendte varer tilbage til vores kunder.

8.4. Erling Larsen Industrilakering ApS forbeholder sig ret til at udskyde en levering, hvis vores medarbejderes sygdomsfravær eller lignende, umuliggør udførelsen til aftalt tid.

 

 1. Betalingsbetingelser

9.1. Der betales kontant (mobilepay, kontant eller bankoverførsel) inden levering, medmindre vi har aftalt andet.

9.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, er Erling Larsen Industrilakering ApS berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med p.t. 1,5% pr. påbegyndt måned, til betaling sker. Ellers er du altid velkommen til at kontakte os, så kan vi potentielt finde en løsning.

9.3. Køber er ikke berettiget til at modregne ved eventuelt modkrav på Erling Larsen Industrilakering ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Erling Larsen Industrilakering ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

 1. Annullering af aftale

10.1. Vi ser helst at en annullering af ordre sker senest en uge før indlevering.

 

 1. Mangler og reklamation.

11.1. Ved levering af emnet, skal køber straks, og inden 14 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget ved overlevering af emnet, give Erling Larsen Industrilakering ApS meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Hvis køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

11.3. Efter Erling Larsen Industrilakering ApS´s valg, vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, efter at køber for egen regning har bragt det solgte til Erling Larsen Industrilakering ApS.

11.4. Sker afhjælpningen i henhold til punkt 11.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende betingelser berettiget til at kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

12.1. Et erstatningskrav overfor Erling Larsen Industrilakering ApS kan ikke overstige nyværdien af det emne Erling Larsen Industrilakering ApS har udført arbejde på.

12.2. Erling Larsen Industrilakering ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

 

 1. Forsikring

13.1. Alle emner indleveret til lakering forsikres af ejeren.

13.2. Ved tyveri, brand og lignende. Erstattes det tabte af ejerens forsikring, herunder den merværdi Erling Larsen Industrilakering ApS har tilført emnet ved de behandlinger der er udført.

 

 1. Data

14.1. Data i tilbud, ordre og fakturerede sager, ligger på lokal server hos Erling Larsen Industrilakering ApS. Kun medarbejdere med password har adgang. Data opbevares i 10 år, herefter slettes navn, tlf.nr. og mailadresse. Kundenummer og postadresse bibeholdes

14.2. Data videregives ikke til tredjemand.

14.3. Personer og virksomheder der modtager et tilbud eller ordre tildeles et kundenummer.

14.5. Persondata der relaterer sig til et kundenummer sendes eller slettes efter henvendelse fra kunden der kan dokumentere sin kundestatus.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Skriv til os, og få hjælp til din opgave